Vermogensbeheer

Dasym biedt vermogensbeheer aan een selecte groep klanten. Hierbij combineren we onze financiële kennis en ervaring met geopolitieke inzichten om goed geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. Door gebruik te maken van data-gedreven strategieën kunnen onze professionals beleggingsportefeuilles samenstellen die aansluiten bij de doelen en risicotolerantie van klanten. Om beleggingsportefeuilles met het gewenste risico-rendementsprofiel te ontwerpen, maken we gebruik van verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, vastrentende waarden, alternatieve investeringen en private equity.

Transparantie is een kernwaarde voor ons en we streven ernaar om langdurige relaties op te bouwen met onze klanten op basis van vertrouwen en wederzijds succes. Dit betekent dat we open communiceren met klanten, waarbij we hen informeren over de rendementen van hun beleggingen en eventuele scenario's die invloed kunnen hebben op hun portefeuilles.

Onze gepersonaliseerde aanpak houdt in dat de portefeuille van elke klant wordt afgestemd op zijn of haar unieke behoeften en doelstellingen. Wij bieden aandacht en ondersteuning, zodat onze klanten zich comfortabel voelen met hun beleggingen en de redenering achter onze strategieën begrijpen.

Onze inzet voor een gepersonaliseerde dienstverlening, onze expertise op het gebied van beleggingen, markten en geopolitiek, en onze focus op transparantie maken ons een betrouwbare en vertrouwde partner voor klanten die hun vermogen effectief willen beheren.
Sterke relaties vormen de basis van ons succes. Door integriteit tot hoeksteen te maken van onze relaties met onze klanten, kunnen we hen als vertrouwde partners helpen hun financiële doelen te bereiken.

— Yentl Blom, Co-Chief Investment Officer

Investeren in tijden van onzekerheid

De versnelling van verschillende soorten veranderingen die we al langere tijd waarnemen dwingt ons om zelfs de meest onwaarschijnlijke extreme scenario’s in ogenschouw te nemen. Ten eerste hebben we een omslag gezien in monetair en fiscaal beleid na een periode van lage inflatie, lage rentes en stijgende overheidsuitgaven. Ten tweede zijn meer ingrijpende overheidsinterventies waarschijnlijker geworden als reactie op een nieuwe realiteit gebaseerd op klimaatverandering en nationale veiligheidskwesties. Ten derde worstelen financiële markten met een nieuwe strijd tussen waarden, waardoor investeerders aandacht moeten besteden aan menselijke drijfveren die verder gaan dan rede of verlangen. Aan waarden zoals soevereiniteit en duurzaamheid wordt bijvoorbeeld meer belang gehecht dan aan economische overwegingen. Ten slotte ontstaat er een nieuwe wereldorde, waarin ontwikkelingen in westerse landen niet meer synchroon lopen met opkomende landen in andere werelddelen. Steeds meer opkomende landen nemen hun lot in eigen hand door nieuwe politieke, economische en financiële structuren op te richten. Gezien de versnelling van deze vier veranderingspatronen moeten we extreme scenario's serieus overwegen en onze beleggingsstrategieën hierop aanpassen.
De enige zekerheid in het leven is verandering. Wij zijn toegerust om met onzekerheid om te gaan, wat ons in staat stelt om doordachte risico's te nemen en vermogens te beheren voor toekomstige generaties.

— Peter van Rooyen, Co-Chief Investment Officer